Den 12 Oktober meddelade CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use, en del av EMA) ett positivt besked gällande den medicinska produkten Agamree (Den aktiva substansen är Vamorlone).

Vid frågor, kontakta alltid din/er ansvariga läkare.

Läs mer här!