Forskningsstipendium

Ansökan

Ansökningstiden för 2024 är stängd
Sista ansökningsdagen var 30 april.
Totalt 250.000 kr kan delas ut.

Kontakt
forskningsstipendium@smdf.se

Utdelade forskningsstipendium

2023

Ferdinand von Walden – 60.000 kr
Ribosomspecialisering vid muskeldystrofi
Läs rapport!

Sara Nordström – 40.000 kr
Muskeldystrofier: Naturalförlopp och livskvalitetstudie (Muskel-LIV)
Läs rapport!

Lisa Wahlgren – 60.000 kr
Andningsvård och hälsostatus (DMD-LIV)
Läs rapport!

Jonas Gillenstrand – 40.000 kr
DMD – En studie av kognition och beteende
Läs rapport!