Forskningsstipendium

Ansökan

Ansökningstiden för 2023 är stängd
Beslut tas av styrlesen senast i april 2023.

Vid frågor, skriv till:
forskningsstipendium@smdf.se

Utdelade forskningsstipendium

2020

SMDF delade 2020 ut forskningsstipendium på totalt 400.000 kr

Sara Nordstöm – 200.000 kr
Muscular dystrophies in adulthood: A prospective study on disease progression and Quality of life

Lisa Wahlgren – 200.000 kr
Livslängd och dödsorsak hos pojkar/män med Duchenne muskeldystrofi

2022

SMDF delade 2021 ut forskningsstipendium på totalt 910.000 kr

Ferdinand von Walden – 390.000 kr
Ribosomstudie på möss (MDX-möss som saknar Dystrofin)

Sara Nordström – 200 000 kr
Muskeldystrofier med fokus på naturalförlopp och livskvalitéer

Lisa Wahlgren – 200 000 kr
Andningsvård och hälsostatus

Kalliopi Sofou – 120.000 kr
Hjärtrelaterade komplikationer. Kartlägga och påverka eventuella komplikationer