”Låt patientrådet vara med i beslut om nya läkemedel”

Oskar Ahlberg är vice ordförande för Riksförbundet Sällsynta Diagnoser och MPS-föreningen samt adjungerad ledamot i NT-rådet med fokus på att representera åsikterna från patienter och deras anhöriga. Han är engagerad i att säkerställa att patienters och deras närståendes kunskaper och erfarenheter tas till vara i NT-rådet och MTP-rådets patientråd.

– Vår roll är att ge en bredare bild av vad patienterna tycker är viktigt. Det är sådant som vi tycker man missat i sjukvården eller om det finns en annan behandling tillgänglig. Patienter har faktiskt ofta bättre koll än läkare vad som är på gång när det gäller behandlingsalternativ, säger Oskar Ahlberg.

Läs nyhetsbrevet här!