Nu är anmälan öppen för familjevistelse för Beckers muskeldystrofi, BMD på Ågrenska. Hela familjen är i fokus – barnet med en sällsynt diagnos, syskonen och föräldrarna. Under vistelsen får ni kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter.

Vistelsen är kostnadsfri för familjen och genomförs 8 – 12 april 2024.

Sista ansökningsdagen är 21 januari 2024

Anmälan görs här!