Den 17 januari 2024 bjöd Roche AB in patientföreträdare i Sverige för att samverka. Fokus var på framgångar och fokusområden under 2023 och framåt. Sammanfattningsvis finns det måna fokusområden som är lika trotts skillnader i sjukdomsområden. Du kan läsa hela sammanfattningen vi länken nedan.

Björn Jönsson från Smdf samt Rafif Makboul från Patientföreningen för Duchennes och Beckers muskeldystrofi deltog.

Läs sammanfattningen här!