I förra veckan nåddes vi av det sorgliga beskedet att Barbro lämnat oss. SMDF, Insamlingsstiftelsen för muskeldystrofiforskning och Patientföreningen för Duchennes och Beckers muskeldystrofi vill uppmärksamma Barbros outtröttlig engagemang i kampen mot Duchennes och Beckers Muskeldystrofi.

Barbro var ordförande för SMDF mellan åren 2001 och 2013 och kämpade för våra rättigheter, för att vi skulle få en god vård och bra behandling i Sverige. Hon kämpade också för att forskningen skulle göra framsteg.

När Barbro 2013 tilldelades Solstickepriset skänkte hon prissumman om 112.500 SEK till SMDF. Barbro har även efter det skänkt diverse arvoden som hon har erhållit när hon hållit i olika typer av föredrag till SMDF.

Vi kan inte nog beskriva hur betydelsefull Barbro varit för oss.

Vi tänker på dig Barbro Westerholm och glömmer dig aldrig. Tack för allt du gjort för oss. Vila i frid