Vad går gåvorna till?

Gåvorna och donationerna har använts för att stödja forskning om barn och vuxna med DMD/BMD,
som kan underlätta deras vardag.

Läs mer

Hopp för framtiden

Gör som Stefan Holm
stöd InsamlingsStiftelsen för MuskelDystrofiForskning

Läs mer

Mer stöd och forskning behövs.

De insatser SMDF har kunnat stödja har varit betydelsefulla, men är inte tillräckliga.
Det behövs mycket mer forskning kring och stöd till barn och vuxna med DMD och BMD
för att underlätta deras dagliga liv men även för att finna botemedel.

Stöd oss idag

Gör som Stefan Holm

SMDF  är oerhört positiva och glada över att Stefan Holm vill stödja oss och springa för vår sak. Stefan ger pojkar med Duchenne och Beckers hopp för framtiden. Gör som Stefan Holm stöd Insamlingsstiftelsen för muskeldystrofiforskning.

 

Symposium 2014

Här hittar ni föreläsarnas presentationer, länk

Hur kan du hjälpa?

Stöd SMDF:s viktiga arbete. Verksamheten är helt beroende av frivilliga gåvor från privatpersoner, företag och organisationer. Därför är ditt stöd
mer än välkommet! Det finns flera sätt som du kan stödja stiftelsen, via testamente eller gåva. Alla gåvor som testamenteras till SMDF är arvs- och gåvoskattebefriade.

Delta i forskning?

Professor Mar Tulinius och muskelteamet vid Drottning Silvas barn-och ungdomssjukhus i Göteborg samarbetar sedan många år med CINRG (www.cinrgresearch.org) som är ett internationellt nätverk för forskning om muskelsjukdomar. För närvarande söker vi pojkar med Duchennes muskeldystrofi i åldrarna 4-7 år för deltagande i studien UCD 0305.

Länkar