Symposium för Duchennes och Beckers muskeldystrofi – 2019

2019 års symposium kommer att hållas den 5-6 april 2019 i Stockholm. Plats kommer att meddelas inom kort.

I programmet tar vi upp det senaste inom den internationella forskningen av Duchennes muskeldystrofi (DMD) och Beckers muskeldystrofi (BMD), vad som händer inom forskningen i Sverige just nu,

Under fredagen den 5 april 2019 kommer vi ha en heldag tillsammans med intressanta talare och under lördagen den 6 april 2019 kommer vi kunna erbjuda workshops/samtal i mindre grupper med våra talare. På kvällen den 5 april 2019 är avsikten att vi samlas alla till gemensam middag, till självkostnadspris, för möjlighet att lära känna varandra bättre.

Informera gärna de du har runtomkring dig som kommer i kontakt med personer med DMD och BMD och som kan ha nytta av att delta på symposiet; familj, anhöriga, habiliteringspersonal, skolpersonal, personliga assistenter m.fl.

Mer information kommer att fortlöpande presenteras på denna sidan.