Den nybildade stiftelsen Bo-Göran Bremerts Minne har givit ett stort bidrag till genomförandet av SMDFS symposium 22-23 april 2016 i Göteborg. Stiftelsen har till syfte att bl.a. belysa forskningsfrågor kring muskeldystrofier.

SMDF har som ambition att så många som möjligt, som har och kommer i kontakt med Duchennes och Beckers muskeldystrofi, ska få möjlighet att delta på våra symposier. Bidraget från stiftelsen gör detta ännu mer möjligt för 2016.

SMDF vill ge ett varmt tack till Stiftelsen Bo-Göran Bremerts Minne för det generösa bidraget!