Reseberättelse av Ricky Andreis från hans besök på den engelska föräldraorganisationen Action Duchennes symposium i London den 7-8 november 2014, Action Duchenne konferens 2014 London