2013

Stiftelsens ändamål
Att främja forskning inom ämnesområdet muskeldystrofi.

Händelser under räkenskapsåret
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen för muskeldystrofiforskning vill tacka för de generösa bidrag som influtit under året. Bidrag som är av avgörande betydelse för stiftelsens verksamhet och som oavkortat går till forskning och information om muskeldystrofi. Besök gärna vår hemsida för mer information.

Beträffande insamlingsverksamhet inflyter löpande bidrag från privatpersoner, föreningar och företag. Innevarande år har per 131217 ca. 362.972 SEK influtit. Föräldrar och anhöriga har anordnat bl.a. loppmarknader m.m. som inbringat pengar till stiftelsen.

Styrelsen höll den 3 juni konstituerande sammanträde i Stockholm. I samband med sammanträdet avtackades Barbro Westerholm som ordförande och Lise Lidbäck valdes till ordföranden. Vidare tillkännagav Barbro vid styrelsemötet att hon blivit årets Solstickepristagare och att hon skänkt 112.500 SEK av prissumman till SMDF. Styrelsen kan inte i ord uttrycka den uppskattning vi har för Barbro Westerholm och de insatser hon gjort för stiftelsen under årens lopp. Styrelsen beslutade även på sammanträdet att dela ut 200.000 SEK till fyra olika forskningsprojekt, mer information finner du på vår hemsida under nyheter. Styrelsen fortsätter sitt arbete med förberedelserna inför symposiet den 4-5 april 2014 på Scandic Infra City, Kanalvägen 10, 194 61 Upplands Väsby. Mer information kommer under början av 2014.

I november månad deltog Ulrik Härensten och Ricky Andreis för SMDF:s räkning i Action Duchennes symposium i London. Information kommer finnas på vår hemsida inom kort.

Stiftelsen har även under året haft telefonkontakter med föräldrar, patienter och personal från habiliteringar och andra för råd, stöd och kontakter.

Stiftelsens hemsida är mycket välbesökt och nyhetsbrev sändes ut med jämna mellanrum. En ny hemsida är under konstruktion.

I likhet med tidigare år har Stiftelsens förvaltning kunnat genomföras utan kostnader för Stiftelsen.