2007

Stiftelsens ändamål
Att främja forskning inom ämnesområdet muskeldystrofi.

Händelser under räkenskapsåret
Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden under 2007. Övrig kontakt har skett per telefon, e-post och informella överläggningar.

Insamlingsstiftelsen har under året inlett förberedelserna inför symposiet den 25-26 april 2008 i Jönköping.

Beträffande insamlingsverksamhet inflyter löpande bidrag från privatpersoner, föreningar och företag.

Stiftelsen har även under året haft telefonkontakter med föräldrar, patienter och personal från habiliteringar och andra för råd, stöd och kontakter. Stiftelsens hemsida är mycket välbesökt och nyhetsbrev sändes ut med jämna mellanrum.

I likhet med tidigare år har Stiftelsens förvaltning kunnat genomföras utan kostnader för Stiftelsen.