2006

Stiftelsens ändamål
Att främja forskning inom ämnesområdet muskeldystrofi.

Händelser under räkenskapsåret
Styrelsen har haft ett protokollfört sammanträder under 2006.

Övrig kontakt har skett per telefon, e-post och informella överläggningar.

Stiftelsen har under året bekostat specialistläkaren Olof Danielssons, Linköpings Universitets-sjukhus, resebidrag till World Muscle Congress årliga kongress i Brügge.

Vidare har stiftelsen bekostat resebidrag för docent Mar Thulinius, leg. Sjukgymnast Anna-Karin Kroksmark och sjuksköterskan Ulrika Sterky som deltagit i CINRG möte 2006-09-15 – – 2006-09-17 i Washington DC, USA.

Beträffande insamlingsverksamhet inflyter löpande bidrag från privatpersoner, föreningar och företag.

Stiftelsen har även under året haft telefonkontakter med föräldrar, patienter och personal från habiliteringar och andra för råd, stöd och kontakter.

Stiftelsens hemsida är mycket välbesökt och nyhetsbrev sändes ut med jämna mellanrum.

I likhet med tidigare år har Stiftelsens förvaltning kunnat genomföras utan kostnader för Stiftelsen.