2005

Stiftelsens ändamål
Att främja forskning inom ämnesområdet muskeldystrofi.
Händelser under räkenskapsåret
Styrelsen har haft ett protokollfört sammanträde under 2005.
Övrig kontakt har skett per telefon, e-post och informella överläggningar.
Stiftelsen anordnade ett tvådagars symposium “Up to Date and Hope for the Future” for ca 300 inbjudna läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, patienter och anhöriga den 22-23 April i Jönköping.

Föreläsare var:

  • Professor Kate Bushby, Newcastle, UK
  • Professor Dominic Wells, London, UK
  • Mph. Joergen Jeppesen, DK
  • Professor Barbro Westerholm, Stockholm
  • Leg sjukgymnast Anna-Karin Kroksmark, Goteborg
  • Docent Tomas Sejersen, Stockholm

Stiftelsen har under aret bekostat specialistläkaren Olof Danielssons, Linköpings Universitetssjukhus, resebidrag till “World Muscle Societies” årliga kongress i Brasilien.
Stiftelsen har inköpt undersökningsstationer till Regionala barn och ungdomshabiliteringen i Göteborg. Stationerna har nu monterats upp och två sjukgymnaster Anna-Karin Kroksmark och Ingibjörg Stefansdottir har certifierats av CINRG för att kunna utföra undersökningarna.
Beträffande insamlingsverksamheten inflyter löpande bidrag från privatpersoner, föreningar osv.
Stiftelsen har avers under aret haft telefonkontakt med föräldrar, patienter och personal från habiliteringar och andra för råd, stöd och kontakter.
Stiftelsens hemsida är mycket välbesökt och nyhetsbrev sändes ut med jämna mellanrum.
I likhet med tidigare år har Stiftelsens förvaltning kunnat genomföras helt utan kostnader för Stiftelsen.