2003

Stiftelsens ändamål
Att främja forskning inom ämnesområdet muskeldystrofi.

Händelser under räkenskapsåret
Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden, den 28 januari samt den den 24 november 2003.

Övrig kontakt har skett per telefon, e-mail och informella överläggningar.

Styrelsen bekostade en studieresa för Ann-Karin Kroksmark och Björn Lindvall till CINRG (Childrens Hospital, Washington DC) den 18-22 januari 2003.

Stiftelsen har under året köpt in 5 stycken Cough Assist (Hostmaskiner), ifrån Polar Med. Av dessa apparater finns nu ett exemplar placerat på vardera Danderyds Andningsdispensär, LIVA Karolinska Institutet, Linköpings Universitetssjukhus, Östra Sjukhuset i Göteborg samt hos en patient i Jönköping. Samtliga apparater är utplacerade under kontrakt för utvärdering.

Stiftelsen har även under året haft telefonkontakt med föräldrar, patienter och personal ifrån habiliteringar och andra intresserade av råd, stöd och kontakt.

I likhet med tidigare år har Stiftelsens förvaltning kunnat genomföras helt utan kostnader för Stiftelsen.