2002

Stiftelsens ändamål
Att främja forskning inom ämnesområdet muskeldystrofi.

Händelser under räkenskapsåret
Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden. Övrig kontakt mellan styrelsemedlemmarna har skett per telefon, e-mail och informella överläggningar.

Styrelsen anordnade ett två dagars symposium “Treatment of Muscular Dystrofies now and in the future” för cirka 300 läkare, patienter och anhöriga den 12-13 april 2002 i Jönköping.

Inbjudna föreläsare var:

Docent KG Henriksson, Linköping

Professor Dominic Wells, London

Docent Diana Escolar, Washington DC

Leg. Sjukgymnast Brita Klefbeck, Stockholm Docent Thomas Sejersen, Stockholm

Docent Mar Thulinius, Göteborg

Professor Jeff Chamberlain, Seattle

Styrelsen har under året bekostat förtäring för det skandinaviska Referensprogrammet “State of the Art” den 19 september.

Beträffande insamlingsverksamheten inflyter löpande bidrag från privatpersoner, föreningar etc.

Styrelsen har även under året haft telefonkontakt med föräldrar, patienter och personal ifrån habiliteringar och andra intresserade av råd, stöd och kontakt.

I likhet med tidigare år har Stiftelsens förvaltning kunnat genomföras helt utan kostnader för Stiftelsen.