2001

Stiftelsens ändamål
Att främja forskning inom ämnesområdet muskeldystrofi.

Händelser under räkenskapsåret
Styrelsen har under året haft ett protokollfört sammanträde. Övrig kontakt mellan styrelsemedlemmarna har skett per telefon och informella överläggningar.

Styrelsen har bidragit med resekostnader för Christina Mandley för ett seminarium i Köpenhamn ” Nordiskt referensprogram för DMD i Skandinavien “.

Styrelsen har under året lagt ner ett stort arbete inför det kommande symposiet i april år 2002.

Beträffande insamlingsverksamheten inflyter löpande bidrag från privatpersoner, föreningar etc.

Styrelsen har även under året haft telefonkontakt med nyblivna föräldrar, patienter och personal ifrån habiliteringar och andra intresserade av råd, stöd och kontakt.

I likhet med tidigare år har Stiftelsens förvaltning kunnat genomföras helt utan kostnader för Stiftelsen.