2000

Stiftelsens ändamål
Att främja forskning inom ämnesområdet muskeldystrofi.

Händelser under räkenskapsåret
Styrelsen har under året inte haft något protokollfört sammanträde. Kontakter mellan styrelsemedlemmarna har skett per telefon och informella överläggningar.

Styrelsen har under året bidragit med resekostnader till Leg. Sjukgymnast Anna-Karin Kroksmark för studiebesök till Rancho Los Amigos Medical Center i Los Angeles, USA.

Beträffande insamlingsverksamheten inflyter löpande bidrag från privatpersoner, föreningar etc.

Styrelsen har även under året haft telefonkontakt med nyblivna föräldrar, patienter och personal ifrån habiliteringar och andra intresserade av råd, stöd och kontakt.

I likhet med tidigare år har Stiftelsens förvaltning kunnat genomföras helt utan kostnader för Stiftelsen