1999

Stiftelsens ändamål
Att främja forskning inom ämnesområdet muskeldystrofi.

Händelser under räkenskapsåret
Styrelsen har under året inte haft något protokollfört sammanträde. Kontakter mellan styrelsemedlemmarna har skett per telefon och informella överläggningar.

Styrelsen anordnade ett två dagars symposium för ca 300 läkare, patienter och anhöriga den 3-4 september 1999 i Jönköping.

Inbjudna föreläsare var:

Professor George Karpati, Montreal

Professor Dominic Wells, London

Med. doc Brita Klefbeck, Docent Jan Wahlström Docent KG Henriksson Docent Tomas Sejersen Överläkare Björn Lindvall Docent Mar Tulinius Journalist Gunilla Myrberg

Beträffande insamlingsverksamheten inflyter löpande bidrag från privatpersoner, föreningar etc…

Stiftelsens broschyr ” Alla är olika, ingen är perfekt ” har under året sålts i ca 50 exemplar.

Styrelsen har även under året haft telefonkontakt med nyblivna föräldrar, patienter och personal ifrån habiliteringar och andra intresserade av råd, stöd och kontakt.

I likhet med tidigare år har Stiftelsens förvaltning kunnat genomföras helt utan kostnader för Stiftelsen.