1998

Stiftelsens ändamål
Att främja forskning inom ämnesområdet muskeldystrofi.

Händelser under räkenskapsåret
Styrelsen har under året haft ett protokollfört sammanträde. Övrig kontakt mellan styrelsemedlemmarna har skett per telefon och informella överläggningar.

Styrelsen har under året bidragit med resekostnader och konferensavgifter till:

Överläkare Björn Lindvall – IX:e International Conf. on Neuromuscular Diseases i Adelaide, Australien.

Beträffande insamlingsverksamheten inflyter löpande bidrag från privatpersoner, föreningar etc…

Ett större bidrag har skett genom en donation ifrån Erik Delmes Dödsbo till ett värde av 871 507 kronor.

Stiftelsens broschyr ” Alla är olika, ingen är perfekt ” har under året sålts i ca 500 exemplar.

Styrelsen har även under året haft telefonkontakt med nyblivna föräldrar, patienter, personal ifrån habiliteringar och andra intresserade av råd, stöd och kontakt.

I likhet med tidigare år har Stiftelsens förvaltning kunnat genomföras helt utan kostnader för stiftelsen.