Research report about CRISPR

Dear Friends and Colleagues:   My last short research report about the state of exon 51 skipping, which I sent last year to you and about 1,200 other Duchenne families and scientists, was supposed to be my last one. But when the journal Science declared at the end of...

SMDFs ordförande i TREAT-NMD Executive Committee

TREAT-NMD är ett nätverk inom det neuromuskulära området och som erbjuder en infrastruktur för att säkerställa att de mest lovande nya behandlingsmetoder når patienter så snabbt som möjligt. Sedan nätverket startade 2007 har fokus varit att utveckla verktyg som...

Tack

Ett stort tack till Bruns frisörer som idag donerat 5.700 kronor till SMDF. Bruns frisörer | Eko-Reko salong i Lund Katastrofer och tragedier är något vi omges av dagligen. En del är globala och en del är personliga, oavsett vilket så går livet vidare, Pengar ,...

Becker Muscular Dystrophy Awareness Week!

Mark your calenders and make sure and join us October 2015 as we celebrate Becker Muscular Dystrophy Awareness Week! October 4-10th, 2015. https://www.facebook.com/BeckerMuscularDystrophyAwarenessWeek ‪#‎BeckerMD‬ ‪#‎BMD‬ ‪#‎MuscularDystrophy‬ You can also join us on...

Symposium 2016

SMDFs symposium som genomförs vartannat år är nu bestämt till 22-23 april 2016 och kommer att äga rum i Göteborg. Mer om program, plats och boende beräknas presenteras i oktober. Vill du skriva om vårt symposium i sociala media så gör det gärna med...