PTC Therapeutics erbjuder ett stipendium för projekt inom området för Duchennes Muskeldystrofi för olika organisationer att söka. SMDF har i maj 2016 skickat in en ansökan för ett stipendium för att starta och driva ett mentorprogram för pojkar med Duchennes Muskeldystrofi i hela Sverige. Ett liknande program har körts i Region Skåne tillsammans med bl.a. SMDFs styrelseledamot Björn Jönsson. Björn kommer självklart vara en viktig person i det nationella mentorprogrammet från SMDFs sida.

Lär mer om stipendieprogrammet här.

Nu håller vi tummarna!

Petra Palmgren Lindwall

SMDFs styrelseordförande