Hej!

Med detta mejl vill vi, Forum Funktionshinder, informera dig och din organisation om vårens kursprogram för närstående. Programmet innehåller kurser och föredrag för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning. Kurserna är kostnadsfria.

Forum Funktionshinder är ett informationscenter inom Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, med bibliotek, rådgivning, utbildning och andra arrangemang. Du kan läsa mer om Forum Funktionshinder på habiliteringens webbplats, www.habilitering.se Kursprogrammet bifogas som en bilaga. För att få kontinuerlig och aktuell information om kurserna prenumerera gärna på nyhetsbrevet Kurser och arrangemang. Det gör du också på webbplatsen. Där kan du också beställa flera exemplar av kursprogrammet.

Forum Funktionshinder anordnar även kurser för yrkesverksamma. Också det programmet bifogas.

YrkesV_varen_2015_webb_A4

Program for narstaende_varen 2015_webb hela

Hör gärna av dig om du har frågor!

 

Vänliga hälsningar

Kristina Eklund

08-123 350 22, 350 20

Forum Funktionshinder

Habilitering & Hälsa