abcabcabc Familjeguide | Insamlingsstiftelsen för Muskeldystrofiforskning

Familjeguide

Familjeguiden sammanfattar resultaten av ett internationellt konsensusdokument om den medicinska vården av Duchennes muskeldystrofi (DMD). Det har skapats med stöd från Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA, i samarbete med patientorganisationer och det europeiska nätverket TREAT-NMD.

Huvuddokumentet är publicerat i Lancet Neurology.

Besökaren kan hämta dokumentet här.

Besökaren kan vidare hämta dokumentet via TreatNMD’s hemsida där guiden kommer att finnas översatt till ett antal språk.

Länkar