Familjeguide

Familjeguiden sammanfattar resultaten av ett internationellt konsensusdokument om den medicinska vården av Duchennes muskeldystrofi (DMD). Det har skapats med stöd från Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA, i samarbete med patientorganisationer och det europeiska nätverket TREAT-NMD.

Huvuddokumentet är publicerat i Lancet Neurology.

Besökaren kan hämta dokumentet här.

Besökaren kan vidare hämta dokumentet via TreatNMD’s hemsida där guiden kommer att finnas översatt till ett antal språk.