Akutkort för Duchennes muskeldystrofi

Framsida Akutkort

Det är viktigt vilken akutvård som personer med Duchennes muskeldystrofi får. SMDF har tagit fram ett Akutkort som alla som har Duchennes kan beställa och ha i plånboken, i ryggsäcken, i bilen, i båten, på rullstolen eller där det är relevant. Akutkortet är på svenska och engelska så man även kan använda kortet vid utlandsresa. På kortet skriver man också om medicin och vilka specialistkontakter som akutpersonal kan kontakta.

Akutkortet kan även beställas av t.ex. anhöriga, skolpersonal, habilitering eller andra som kommer i kontakt med Duchennes muskeldystrofi.

Akutkortet hanterar:

  • Allmänna råd och försiktighetsåtgärder
  • Narkos – sövning
  • Benfraktur – trauma
  • Andning
  • Vid kräkning och/eller oförmåga att inta kortisonmedicinering senaste 24 timmar
  • Hjärta

Du kan beställa dina Akutkort genom att maila till kontakt@smdf.se. I din beställning så anger du:

  • Namn
  • Fullständig adress
  • Hur många akutkort du vill beställa

Så här ser korten ut:

Framsida plus svensk text Akutkort

Baksida plus engelsk text akutkort

Du kan också ladda ned kortet som PDF – SMDF Akutkort DMD 2015.