Dataskyddsförordningen (GDPR)

Din integritet är viktig för oss på SMDF. Därför vill vi berätta att vi anpassat vår hantering av personuppgifter till den nya och skärpta dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla som lag i alla EU:s medlemsländer den 25 maj 2018. Därför har vi uppdaterat vår...

Hej! Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. Familjevistelsen på Ågrenska riktar sig till familjer, som har barn med...

Kurser och arrangemang för närstående våren 2015

Hej! Med detta mejl vill vi, Forum Funktionshinder, informera dig och din organisation om vårens kursprogram för närstående. Programmet innehåller kurser och föredrag för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning. Kurserna...