SMDFs ordförande i TREAT-NMD Executive Committee

TREAT-NMD är ett nätverk inom det neuromuskulära området och som erbjuder en infrastruktur för att säkerställa att de mest lovande nya behandlingsmetoder når patienter så snabbt som möjligt. Sedan nätverket startade 2007 har fokus varit att utveckla verktyg som...