SMDF finansierar forskningsprojekt

SMDF syftar till att stötta muskeldystrofiforskning och för 2015 har styrelsen beslutat att finansiera följande forskningsprojekt: Jonas Gillenstrand är neuropsykolog och doktorand har fått forskningsmedel från SMDF både 2013 och nu 2015. Studien undersöker sjukdomen...

En dag då vi uppmärksammar Duchenne – 7 september 2015

Det är andra året som vi uppmärksammar Duchenne på en speciell dag, Duchenne Awareness Day. I år är det 7 september 2015. Förra året var det 65 organisationer från över 35 länder som medverkade i denna globala ansats att öka medvetande om Duchenne muskeldystrofi....